Bine ati venit pe pagina noastra!

Compania noastra va ofera o gama larga de produse omologate in Romania care au toate autorizatiile necesare.

Mai multe detalii...

Solutii pentru dumneavoastra

Firma noastra este distribuitor autorizat de tahografe, diagrame de tahograf, limitatoare de viteza, sisteme de masurare si incalzitoare.

Mai multe detalii...

Legislatie

DECIZIA COMISIEI din 12 aprilie 2007 privind formularul referitor la legislatia sociala în domeniul transporturilor rutiere ... ( detalii )

Ordonanta 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora... ( detalii )

ORDINUL nr. 116 din 30 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice ... ( detalii )

FORMULAR PENTRU ATESTAREA ACTIVITATILOR ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 SAU ACORDUL A.E.T.R.... ( detalii )

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 si (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului ... ( detalii )

ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere + Lege 102/2006 ... ( detalii )

Hotarâre nr. 899 din 29 iulie 2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza ... ( detalii )

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 3821/85 din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, modificat prin REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 2135/98, REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1360/2002 si REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI (CE) NR. 561/2006 ... ( detalii )